Podmínky ochrany osobních údajů V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobních údajů
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je 2000 On-Line s.r.o., se sídlem Alwšova 268/1, 40001 Ústí nad Labem, IČ:254104239 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Telefon: +420 603486572
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít i jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a plnění dalších marketingových aktivit.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží (služeb) realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
5.3. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby: Google Analytics - zaznamenává cookie a použití webu Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky" Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info @2000online.cz
6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2018

Záruční podmínky
Firma 2000online s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Číst dál: Reklamační řád

Stojany.sk - slovenská verzeslovensko-stojany
Nyní si můžete naše stojany objednávat přímo 
v naší Slovenské pobočce.


V případě zaslání zboží na Slovensko je možná pouze platba zálohovou fakturou (bankovním převodem), nebo dobírkou.

Platba zálohovou fakturou
V případě platby zálohovou fakturou si vytiskněte potvrzení objednávky, které přijde vzápětí po objednávce na vaši emailovou adresu. Ve spodní části tohoto emailu, jsou uvedeny všechny nezbytné údaje k přesné identifikaci prováděné platby a našeho účtu (tytéž údaje o našem účtu jsou uvedeny ve spodní části této stránky). Při osobní odběru zboží v ČR je platbu nutno provést v hotovosti v měně Kč (české koruny).

Číst dál: Zákaznící ze Slovenska

obchodní společnosti
  2000 On-Line s.r.o. 

se sídlem Alešova 268/1, 40001 Ústí nad Labem
identifikační číslo:  25410423
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16144
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stojanek.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 2000 On-Line s.r.o. , se sídlem Alešova 268/1, 40001 Ústí nad Labem , identifikační číslo: 25410423, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16144(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.stojanek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

      Číst dál: Obchodní podmínky

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.

Číst dál: Vrácení zboží

Stojan doporučuje

Copyright © 2019 stojanek.cz. Všechna práva vyhrazena.